เรียนภาษาจีนรายการ我爱你中文 I LOVE YOU CHINESE

เรียนภาษาจีนรายการ我爱你中文 I LOVE YOU CHINESEAdvertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

3 Responses to เรียนภาษาจีนรายการ我爱你中文 I LOVE YOU CHINESE

 1. serithai1 says:

  咖啡 [ka1 fei1, 咖啡] coffee
  卡布奇诺 [ka3 bu4 qi2 nuo4, 卡布奇諾] cappuccino (coffee)
  摩卡咖啡 [mo2 ka3 ka1 fei1, 摩卡咖啡] mocha coffee
  拿铁咖啡 [na2 tie3 ka1 fei1, 拿鐵咖啡] latte (coffee); café latte
  浓缩咖啡 [nong2 suo1 ka1 fei1] espresso; Italian style strong coffee
  咖啡室 [ka1 fei1 shi4, 咖啡室] coffee shop
  咖啡店 [ka1 fei1 dian4, 咖啡店] café; coffeeshop
  咖啡厅 [ka1 fei1 ting1, 咖啡廳] coffee shop
  咖啡色 [ka1 fei1 se4, 咖啡色] coffee color; brown
  咖啡豆 [ka1 fei1 dou4, 咖啡荳] coffee beans
  咖啡馆 [ka1 fei1 guan3, 咖啡館] café; coffeeshop
  咖啡馆儿 [ka1 fei1 guan3 r5, 咖啡館兒] café; coffeeshop

 2. serithai1 says:

  现成咖啡 กาแฟสำเร็จรูป
  现磨咖啡 กาแฟสด
  三合一咖啡 กาแฟทรีอินวัน

 3. serithai1 says:

  鲜奶油 วิปปิ้งครีม
  奶油 วิปปิ้งครีม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: