บ้านดอยช้าง” หมู่บ้านยอดดอยสูง ณ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

  "บ้านดอยช้าง" หมู่บ้านยอดดอยสูง ณ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
    
เป็นที่รู้จักดีของผู้ที่อยู่ในวงการกาแฟ เมื่อได้เดินทางไปถึงแล้วก็จะมีความประทับใจ ในธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาก รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวเขา เจ้าของไร่กาแฟอราบิก้าอันเลื่องชื่อของเมืองไทย
     เราไปบ้านดอยช้างเพราะ กลิ่น-รสชาติของกาแฟ จากการทดสอบการชิมรสในกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟคั่วบดหลายแห่ง
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟอันดับต้นๆของเมืองไทย เป็นเป้าหมายแรกที่นำเราไปสู่บ้านดอย-ช้าง เมื่อราวปลาย
ปี 2543 ช่วงเวลานั้นเส้นทางคมนาคมที่เข้าสู่หมู่บ้านแห่งนี้นับว่าเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร ไปตามทางป่าเขาที่เป็นทางออฟโรด ต้องใช้รถยนต์ที่เป็นโฟร์วิล 4X4 เท่านั้น โดยเดินทางจากอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย แยกเข้าเส้นทางไปดอยวาวี ถึงบ้านตีนดอย- ริมเขื่อนแม่สรวย – ทุ่งพร้าว – ห้วยไคร้ – ดอยช้าง ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตรด้วยเส้นทางเดิมที่ต้องใช้ความสามารถในการขับรถพอสมควร ลัดเลาะไปตามไหล่เขา หุบเหวสองข้างทางไต่ความลาดชันกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง


 "บ้านดอยช้าง" เรียกตามลักษณะของภูเขาใกล้ ๆ หมู่บ้านที่มีสันดอยคล้ายช้าง ตั้งอยู่ในเขตตำบลวาวี หมู่ 3 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวย ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหัวช้างสูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส
     ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 5,000คน มีประมาณ 800 หลังคาเรือน ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า ลีซอ จีนยูนนานฮ่อ  หมู่บ้านตั้งมาได้ประมาณ 100 กว่าปี ก่อนที่ชนเผ่าลีซูจะเข้ามาอยู่อาศัย มีชนเผ่าม้งและเผ่าลาหู่เข้ามาอยู่อาศัยก่อน แต่ได้ย้ายออกไป ชนเผ่าลีซูที่เข้ามาสำรวจหมู่บ้านครั้งแรกคือ นายบู่วก่า ตามี่ ตระกูลตามี่ ได้ชวนตระกูลอื่น ๆ อีก 7 ตระกูลเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ เพราะลีซูถือว่าถ้าไม่ครบ 7 ตระกูลจะไม่สามารถตั้งหมู่บ้านได้ และถ้ามีเพียงตระกูลเดียวหรือแซ่เดียวไม่สามารถแต่งงานกันได้ จะทำให้ไม่มีลูกหลานไว้สืบสกุล ชนเผ่าลีซูเข้ามาอาศัยอยู่ได้ประมาณ 82 ปี  อาชีพของชาวบ้านลีซูดอยช้างในปัจจุบัน คือ การปลูกกาแฟอาราบิก้า ที่ขึ้นชื่อ และถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับทุกครอบครัว
  หนุ่มสาวถือเอาโอกาสในวันปีใหม่พบเจอกัน โดยได้แต่งกายประดับประดาเสื้อผ้าด้วยเครื่องเงินเต็มยศ การเต้นรำของชนเผ่าลีซู เต้นกันทั้งวันทั้งคืนจนถึงรุ่งสางของอีกวันหนึ่ง หนุ่มสาวที่เป็นแซ่เดียวกันจะจับมือกันเต้นรำไม่ได้ ต้องไปจับมือกับอีกแซ่หนึ่งเท่านั้น ถือว่าเป็นประเพณีความเชื่อของชนเผ่าที่มีมานาน
   การเต้นรำของชนเผ่าลีซูบ้านดอยช้าง มีการเรียงลำดับตามวันเพื่อไปเต้นแต่ละบ้านคือ วันแรกของปีใหม่ จะเต้นรำกันที่บ้านหมอผี (ภาษาลีซูเรียกว่า "หนี่ผะ") ประจำหมู่บ้านก่อน วันที่สอง จะเต้นรำที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และวันถัดๆ มาแล้วแต่ว่าใครจะรับเป็นเจ้าภาพ การเต้นรำในแต่ละที่ ทุกบ้านจะนำเหล้า ขนม ดอกไม้ มารวมกันที่ลานพิธีกรรม คนที่นำสิ่งของมาร่วมต้องเต้นรอบลานพิธีก่อน 3 รอบ จากนั้นผู้เฒ่าชนเผ่าจะทำพิธีกรรมสวดมนต์ เมื่อเสร็จพิธีผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนเฒ่า คนแก่ทุกคนก็รับประทานอาหารและเต้นรำฉลองร่วมกัน ปีใหม่ลีซู จะตรงกับวันตรุษจีนของคนจีนทุกปี
  อี
กชนเผ่าที่อยู่ในหมู่บ้านดอยช้างคือหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีก้อ (อาข่า) ชาวเขาเผ่าอีก้อจะจัดให้มีงานประเพณี โล้ชิงช้า ประเพณีกินข้าวใหม่ ประเพณีกินไข่แดง และประเพณีลูกข่าง ปัจจุบันจะมีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก และมีอาชีพปลูกกาแฟอราบิก้า รวบรวมกลุ่มตั้งเป็นสหกรณ์และ  นอกจากนี้ ยังมีสินค้าหัตถกรรม เช่น เสื้อผ้า กระโปรง กระเป๋า หมวก เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก ฯลฯ จำหน่ายในราคาถูก
   ต่อมาเมื่อปี 2548 การท่องเที่ยว ได้เข้าไปสนับสนุนปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"อันซีนดอยช้าง"
ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน ให้สะดวกสบายกว่า
เดิม พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก
ซึ่งก็มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจหลายจุด….
ในโครงการ"สถานีทดลองเกษตรฯวาวี"
  
สถานีทดลองเกษตรที่สูวาวีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวทางเกษตรบนยอดดอยที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ภายในบริเวณสถานีฯ ร่มรื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวแย้มดอกสวยสดใสแปลกตา เช่น ต้นโปรเตีย แบงค์เซียซากุระ  ทั้งยังอบอวลด้วยกลิ่นหอมของไม้หอมนานาชนิด เช่น ดอกลำโพง ที่ส่งกลิ่นหอมทุกค่ำคืนและยังมีไม้ดอกอันหาชมได้ยาก คือ ว่านสี่ทิศ  นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูกและขยายพันธุ์ผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษ เช่น สาลี่ พลับ ท้อ เกาลัดจีน ให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มชิมรส โดยเฉพาะกาแฟสดพันธุ์อาราบิก้าและชาจีนหอมรุ่นชงสด ๆ ไว้ให้ชิมฟรี
    ภายในบริเวณสถานีฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวหลายแห่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตขนบประเพณีที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอีก้อ ลีซอและจีนฮ่อ  ซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่ติดกับสถานีฯ ผู้มาเยือมจึงควรมีเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 1-2 วัน  โดยทางสถานีฯ มีบ้านพัก จุดกางเต็นท์ ร้านค้า ร้านอาหาร ไว้คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งปี
จุดท่องเที่ยวภายในสถานีฯ
   
ภายในสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี สามารถขับรถชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งสวยงามจับตาและสัมผัสความประทับใจได้ตามเส้นทางที่กำหนดรวมระยะทางประมาณ
6 กิโลเมตร

สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   
อยู่ใกล้ที่ทำการสถานีฯ แวดล้อมด้วยพรรณไม้หอมนานาชนิดบนพื้นที่  3 ไร่  ภายในสวนยังได้จัดทำทางเดินชมไม้หอมแต่ละต้นมีป้ายชื่อติดพร้อมบอกรายละเอียด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้มาเยือนขณะเดินเยี่ยมชม
ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว 
   
ห่างจากสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวไปตามทางลาดชัน สองข้างทางปลูกไม้ผลเมืองหนาวจำนวน 22 ไร่ มีทั้ง พลับ พลัม บ๊วย ท้อ สาลี่ ฯลฯ  ปลูกลดหลั่นตามไหล่เขาไกลสุดสายตา ไม้ผลเมืองหนาวเหล่านี้จะผลิดอกออกผลในช่วงฤดูหนาว
สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
   
บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่  อยู่บริเวณที่ทำการสถานีฯ ตกแต่งเป็นสวนหย่อม มีสำธารน้ำขนาดเล็ก ศาลานั่งชมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว หลากชนิด สีสดใส สวยงามแปลกตา เช่น ซัลเวีย ป๊อปปี้ ดอกกระดาษ พิทูเนีย บิโกเนีย ลำโพงขาว กุหลาบพันปี ฯลฯ  รอบสวนไม้เมืองหนาว มีเรือนเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  นอกจากนี้ยังมีบ้านพักตากอากาศบนเนินเขา ลานกิจกรรมและสันทนาการไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือน
จุดชมทิวทัศน์บนดอยวาวี
    
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,450 เมตร ห่างจากแปลงรวบรวมพันธุ์ว่านที่สี่ทิศ ไปตามทางลาดชันประมาณ 200 เมตร  จะพบสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้เรียงรายประดับ
บริเวณทางขึ้นศาลาพักผ่อน  นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมทิวทัศน์ แปลงปลูกพืชไม้เมืองหนาวที่สวยงามภายในสถานีฯ  และหมู่บ้านชาวเขาบนดอยช้าง ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามแห่งหนึ่งบนสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี  นอกจากนี้ตรงบริเวณรอบจุดชมวิวยังสามารถแวะชมเรือนปลูกชาพันธุ์ดีได้แก่ พันธุ์อู่หลง  ชิงชิง และอัสสัมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย

พุทธอุทยาน
   
อยู่ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 500 เมตร ภายในพุทธอุทยานแวดล้อมด้วยพรรณไม้ป่าธรรมชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกป่า กระรอก กระแต กระต่าย  นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบริเวณดอยแห่งนี้    ไม่ไกลจากสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ยังมีแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธสิกชี อันเป็นที่เคารพสักการะของเจ้าหน้าที่สถานีฯ และชาวบ้านทุกคนบนยอดดอยวาวี
ชมโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    
นับเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งนอกจากจะจัดสร้างศาลาเพื่อชมทัศนียภาพสวยงามได้รอบสถานีฯ แล้ว  บริเวณจุดชมวิวยังจัดสรรพื้นที่เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบพันธุ์ชา สตรอเบอรี่และพืชผัก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชมทะเลหมอก นมัสการพระธาตุ
   
อยู่ติดกับพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพียงเดินขึ้นเขาประมาณ 80 เมตร  จะถึงองค์พระธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ บริเวณรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทะเลหมอกและทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเชียงรายได้
แปลงรวบรวมและอนุรักษ์กาแฟพันธุ์อาราบิก้า

      ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 500 เมตร เป็นแปลงรวบรวมและอนุรักษ์กาแฟพันธุ์อาราบิก้า อยู่บนพื้นที่ 1 ไร่  ชมวิธีการศึกษาปุ๋ยแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพของกาแฟอาราบิก้า  รวมทั้งการทดสอบพันธุ์กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์หากแวะที่จุดท่องเที่ยวแห่งนี้จะได้ทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลิน
      โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่กาแฟอาข่า ได้รวมตัวเป็นสหกรณ์กาแฟ โดยมีคณะกรรมการจัดตั้ง โรงงานกาแฟ จัดการหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมลานตากกาแฟ ด้วยเครื่องมือ
ทันสมัยได้มาตรฐานสากล รวมทั้งโรงงานคั่วกาแฟ ในนามของ"กาแฟดอยช้าง"
อันเป็นที่รู้จัดกันดีในสมัยนี้ นอกจากนั้นผู้ประกอปการบริษัทอื่นๆ ก็ได้มุ่งไปยังดอยช้างเพื่อสั่งซื้อเมล็ดกาแฟอราบิก้า ไปใช้งานผลิตภัณฑ์กาแฟสดทุกปี…
 

 กลุ่มกาแฟอราบิก้าไทย มีผู้ประกอบการหลายแห่งรวมตัวกันขึ้นไปจัดซื้อกาแฟ
เป็นประจำทุกปีเช่นกัน สำหรับในปีนี้ประมาณเดือน พฤศจิกา-ธันวา 2550
จะได้มีกำหนดเดินทางร่วมกัน และถือโอกาศพักผ่อนท่องเที่ยว บ้านดอยช้างด้วย
ท่านที่สนใจจะติดตามสมัครร่วมทางไปได้โดยตรง ติดต่อ.ปรารภ ประภาลักษณ์
อินทนนท์กาแฟ โทรฯ 081-9503940 (ลุงรภ)
Advertisements

About serithai1
จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ปลีก-ส่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: