เรียนภาษาจีนกับ pasajeen.com ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ต่อจาก ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4 ก่อนที่เราจะออกเดินทางตะลุยยุทธภพ(บนโลกออนไลน์) กับเธอ(อักษรจีน) เราก็ต้องฝึกฝนศัพท์พื้นฐานให้มากๆ สร้างความคุ้นเคยกับเธอให้มากๆ ด้วยการ

 • ฟังมากๆ
 • อ่านมากๆ (พยายามอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน)
 • พูดมากๆ
 • เขียนให้มากๆ
 • คิดถึงเธอ (อักษรจีน) ให้มากๆ

กับรายการต่างๆ เช่น

เราเชื่อว่าในไม่ช้า ภาษาจีนของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจพอ ไม่ได้รักจริงหวังแต่ง (อักษรจีน) และสุดท้ายเราจะออกตะลุยยุทธภพได้ทุกที่ (บนโลกออนไลน์) อย่างไม่มีขอบเขต แสดงความยินดีด้วยครับ คุณทำได้ และทำได้ดีเสียด้วยซิ …เดินไปด้วยกันกับเรา “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน กับ pasajeen.com” เราอยู่เคียงข้างคุณ

Advertisements

เรียนภาษาจีน CCTV Learn Chinese Series

CCTV Learn Chinese Series

 For Beginners

   
 Growing up with Chinese

 

Easy Chinese
   

For Intermediate Learners

 

Communicate in Chinese
   

 For Advanced Learners

Happy Journey Across China
Happy Chinese S1
Happy Chinese S2
 

Travel in Chinese
 

Sports Chinese
 

Special Chinese


เรียนภาษาจีน ตอนที่ 7 “เรียนภาษาจีนผ่าน FACEBOOK”

…ห่างหายไปนานจาก ตอนที่6 “ศัพท์ภาษาจีนคือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน” กลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่ 7 “เรียนภาษาจีนผ่าน FACEBOOK” กับ ภาษาจีนพเนจร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้พบกับศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการฝึกฝนวิทยายุทธ์(การใช้ภาษาจีน)ได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้เราต้องฝึกฝนกันอย่างหนัก จะเรียนรู้กันแบบผ่านไปทีคงไม่ทันใช้งานกัน ขอให้เราได้ใช้ช่องทางนี้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาจีนซึ่งกันและกัน หากมีเพื่อนๆ หรืออาจารย์ที่มีความชำนาญด้านภาษาจีนที่พร้อมจะให้คำชี้แนะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ภาษาจีนของเราแข็งแรงขึ้นจนถึงขั้นใช้งานได้ แล้วพบกันที่ http://www.facebook.com/pasajeen

อักษรจีน : เปิดโลกอักษรจีน 6000 ตัว

เรามาเริ่มจำอักษรจีน 6000 ตัวร่วมกันนะครับ อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ไ้ด้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกันออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน

 • 阿 [ā] คำเสริมหน้า –> 阿爸 [ābà] พ่อ, 阿姨 [āyí] น้าสาว, 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ
 • 哎(嗳) [āi] คำอุทาน –> 哎呀 [āiyā] , 哎哟 [āiyō]
 • 哀 [āi] เศร้าโศก,เสียใจ –> 节哀 [jié’āi] ระงับความเศร้าโศก, 哀伤 [āishāng] เศร้าโศก, 哀悼 [āidào] ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า, 哀辞 [āicí] คำไว้อาลัย
 • 癌 [ái] มะเร็ง(Cancer) –> 癌症 [áizhèng] มะเร็ง, 食管癌 [shíguǎnái] มะเร็งหลอดอาหาร, 肺泡癌 [fèipào’ái] มะเร็งปอด, 淋巴癌 [línbā’ái] มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, 血癌 [xuè’ái] มะเร็งโลหิต, 子宫颈癌 [zǐgōngjǐngái] มะเร็งปากมดลูก, 前列腺癌 [qiánlièxiànái] มะเร็งต่อมลูกหมาก, 大肠癌 [dàchángái] มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • 矮 [ǎi] เตี้ย –> 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก
 • 爱 [ài] รัก –> 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก
 • 碍 (礙) [ài] กีดขวาง(to obstruct) –> 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค
 • 俺 [ǎn] ฉัน, เรา, พวกเรา –> 俺们 [ǎnmen] พวกเรา
 • 暗 [àn] มืดสลัว –> 昏暗 [hūnàn] สลัว ไม่สว่าง, 暗事 [ànshì] เรื่องไม่ดีไม่งาม, 暗号 [ànhào] สัญญาณลับ
 • 肮 (骯) [āng] สกปรก –> 肮脏 [āngzāng] สกปรก
 • 吧 [bā] คำเลียงเสียง, คำเสริมประโยค –> 网吧 [wǎngbā] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่, 吧椅 [bāyǐ] เก้าอี้บาร์
 • 笆 [bā] ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ –> 篱笆 [líba] รั้ว, 笆斗 [bādǒu] ตะกร้า(ไม้ไผ่)
 • 疤 [bā] รอยแผลเป็น –> 伤疤 [shāngbā] รอยแผลเป็น, 疤痕 [bāhén] รอยแผลเป็น
 • 扒 [bā]* คว้า, จับ
 • 扒 [bā]* –> 扒手 [páshǒu] นักล้วง, 扒窃 [páqiè] นักขโมย
 • 捌 [bā] เลขแปด(ตัวเขียน)
 • 八 [bā] 8, เลขแปด
 • 巴 [bā] ความหวัง –> 巴望 [bāwàng] หวังว่าจะได้, 巴掌 [bāzhǎng] ฝ่ามือ, 巴士 [bāshì] รถบัส, 尾巴 [wěiba] หาง, 嘴巴 [zuǐba] ปาก
 • 拔 [bá] ดึงขึ้น –> 提拔 [tíbá] เลื่อนตำแหน่ง, 拔草 [bácǎo] ถอนหญ้า, 拔河 [báhé] ชักเย่อ, 拔取 [báqǔ] คัดเลือกตัวบุคคล
 • 跋 [bá] ข้าม –> 跋山 [báshān] ข้ามเขา, 跋山涉水 [báshānshèshuǐ] ข้ามน้ำข้ามเขา
 • 靶 [bǎ] เป้า, ยิงเป้า –> 打靶 [dǎbǎ] ฝึกยิงเป้า
 • 把 [bǎ]* จับ, กุม, ร่มสาบาน –>把兄弟 [bǎxiōngdì] พี่น้องร่วมสาบาน, 把子 [bǎzǐ] มัด(ของ), 把脉 [bǎmài] จับชีพจร, 把柄[bǎbǐng] ที่จับ, 火把 [huǒbǎ] คบไฟ
 • 爸 [bà] พ่อ –> 爸爸 [bàba] พ่อ
 • 罢 (罷) [bà] หยุด –> 罢工 [bàgōng] การนัดหยุดงานประท้วง, 罢了[bàle] ก็เท่านั้นเอง, 罢手 [bàshǒu] หยุดทำ, 罢免 [bàmiǎn] ปลดออกจากตำแหน่ง
 • 坝 (壩) [bà] เขื่อนกั้นน้ำ –> 大坝 [dàbà] เขื่อนขนาดใหญ่
 • 霸 (覇) [bà] อันธพาล –> 恶霸 [èbà] อันธพาล, 霸主 [bàzhǔ] เจ้าแห่งวงการ, 霸王 [bàwáng] ผู้พิชิต จอมอันธพาล
 • 拜 [bài] ไหว้ –> 拜天地 [bàitiāndì] ไหว้เทวดาฟ้าดิน(พิธีแต่งงาน), 拜拜 [bàibài] บ๊ายบาย
 • 班 [bān] ชั้นเรียน, กะเข้างาน, กลุ่ม –> 班机 [bānjī] เที่ยวบิน, 班级 [bānjí] ชั้นเรียน
 • 办 [bàn] ทำงาน –> 办公室 [bàngōngshì] ห้องทำงาน, 怎么办 [zěnmebàn] ทำอย่างไง, 办法 [bànfǎ] วิธี
 • 苞 [bāo] ดอกตูม, แตกหน่อ –> 苞米 [bāomǐ] ข้าวโพด, 含苞 [hánbāo] ตูม, 花苞 [huābāo] ช่อดอกไม้ที่ตูม
 • 宝 [bǎo] ล้ำค่า –> 国宝 [guóbǎo] สมบัติล้ำค่าของชาติ, 宝贵 [bǎoguì] ล้ำค่า,招财进宝 [zhāocáijìnbǎo] เงินทองไหลมาเทมา, 珠宝 [zhūbǎo] อัญมณี, 宝剑 [bǎojiàn] ดาบวิเศษ, 宝贵 [bǎoguì] ล้ำค่า,宝库 [bǎokù] ขุมทรัพย์,宝塔 [bǎotǎ] สถูป เจดีย์),宝藏 [bǎozàng] ทรัพยากรล้ำค่า
 • 保 [bǎo] รักษา, ปกป้อง, รับประกัน –> 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 保证 [bǎozhèng] รับประกัน, 保养 [bǎoyǎng] บำรุงรักษา, 保持 [bǎochí] รักษาไว้
 • 爆 [bào] ระเบิด –> 爆发 [bàofā] ระเบิด ปะทุ, 爆胎 [àotāi] ยางรถระเบิด
 • 惫(憊) [bèi] หมดแรง –> 疲惫 [píbèi] อ่อนเพลีย

ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4

สวัสดี ทุกๆ คน ทั้งผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีนระดับที่กำลังยืนท่าควบม้า  ผู้ที่มีวิทยายุทธ์แกร่งกล้าระดับลมปราณคุมกระบี่ หรือผู้ที่ร่อนเร่หลงเข้ามาครับ  เนื้อหาใน pasajeen นี้ยังอยู่ในระดับศิษย์ใหม่กันอยู่ ยังไม่เก่งกล้าออกไปท่องยุทธภพได้ คงต้องอาศัยการฝึกปรืออีกสักร้อยปี โห…อะไรจะปานนั้น  สงสัยต้องใช้ทางลัดแล้วหล่ะครับท่าน

ไม่งั้นชาตินี้คงไม่ได้สาวสวย(อักษรจีน)มาครอบครองเป็นแน่แท้ นั่นหล่ะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำกันทุกวัน คือคุยกับเธอ(อักษรจีน) ดังนั้น เรามีนัดกันกับ “ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้” ทุกวัน เวลา 06:00  ครับ (ถ้าไม่แอบหนีเธอไปสนใจสิ่งอื่นก่อน)  แต่ก็อย่าลืมหัวข้ออื่นๆ ในตอนที่3 ด้วยนะครับ

ไหนๆ ก็เข้ามาอ่าน ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้ แล้ว ก็อย่าลืมเอาใจใส่เธอด้วยหล่ะ ด้วยการตำหนิติเตียน หรือชมเชยบ้าง และแสดงความสนใจในตัวเธอ(อักษรจีน) ด้วยการแนะนำศัพท์ใหม่ๆ หรือ แต่งประโยคใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับเธอด้วยนะครับ  ด้วยวิธีการนี้ผมว่าจากที่ต้องฝึกฝนกันร้อยปี อาจจะลดเหลือแค่สิบปีก็แกร่งกล้าแล้ว และท้ายสุดก็สามารถขอเธอ(อักษรจีน) แต่งงานได้ในที่สุด

ฝึกฝนภาษาจีนกับ pasajeen.com ตอนที่3

เว้นห่างไปนานพอสมควร คิดถึงเธอ(อักษรจีน)จัง  มาคุยกับเธอกันดีกว่านะครับ จะได้หายคิดถึง ตอนที่3 นี้เรามาฝึกฝนภาษาจีน หรือ 练习  เพื่อปูพื้นฐานให้แน่นกันก่อนที่จะขึ้นสู่ระดับสูงต่อไป ตอนนี้อยากให้เน้นหัวข้อต่างๆ เหล่านี้เป็นหลัก

คลิ๊กที่แต่ละหัวข้อได้เลยนะครับ เพื่อปูพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นกันก่อน เดี๋ยวผมจะอัปเดทศัพท์ภาษาจีนให้เราได้ทบทวนกันเยอะๆ นะครับ

เหนื่อยนักก็พักฟังเพลงกันก่อน

ภาระกิจของเราคือ “แต่งงานกับเธอ” (ภาษาจีน)

ก่อนอื่นขอคารวะจอมยุทธ์ทุกท่าน จากบทความที่แล้ววีธีเรียนภาษาจีนให้ได้ดี ภาระกิจของเราคือ “แต่งงานกับเธอ” (ภาษาจีน 汉字) ให้ได้ นั่นคือ เราต้อง “เก่งภาษาจีน”

เพราะเธอสวย(อักษรจีน)บาดใจจริงๆ  ผะผ่าซิ!  เพื่อไม่ให้เราหลงทิศหลงทางกระจัดกระจายไป เราก็ต้องมาคุยกันถึงหลักพื้นฐานกัน ก็คือ

 • การพูด 说
 • การฟัง 听
 • การอ่าน 读
 • การเขียน 写
 • การท่อง 背诵 (ท่องได้ก็พูดได้ คนสมัยก่อนประสบความสำเร็จในการเรียน ก็เพราะท่องนี้แหละครับท่าน) หมายถึงท่องจำนะครับ ไม่ใช่ท่องราตรี

แต่การที่เราจะผึกทักษะทั้งสี่กันให้สำเร็จได้ เราจะต้อง

 • อ่านพินอิน (拼音) ให้ออก  เพราะตัวอักษรจีนไม่สามารถสะกดคำได้เหมือนกับภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • จำตัวอักษรจีน (汉字) ให้ได้ จำอักษรจีนแต่ละตัวก็เหมือนกับการต่อภาพจิกซอร์เป๊ะเลย

เพราะสองสิ่งนี้คือ “หัวใจ” ของเธอ ที่เราจะต้องพิชิตให้ได้ และทำให้เราต่อยอดภาษาจีนของเราได้อย่างไม่รู้จบ (รักกันตราบเท่าชั่วฟ้าดินสลาย)

เรียนสำนวนจีน จาก http://thai.cri.cn

ภาษาจีนเป็น ภาษาที่สละสลวยภาษาหนึ่งในโลก ภาษาจีีนอุดมไป ด้วยศัพท์ โวหาร และสำนวน ซึ่งสามารถสื่อถึงความรู้สึกอย่างมีชีวิต จิตใจ เปรียบประหนึ่งอุทยานที่เบ่งบานไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ สำนวนก็คือบุปผาช่องามในอุทยานนี้

สำนวน จีนก่อตัว พัฒนาและผ่านการขัดเกลาจากประวัติศาสตร์อัน ยาวนาน แม้กาลเวลาผ่านไปนานปี แต่สำนวนเหล่านี้ยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางจนทุกวันนี้ เนื่องเพราะเป็นภาษาที่กระทัดรัด แต่เปี่ยมความ หมายและแฝงคติเตือนใจ เพียงใช้อักษรไม่กี่คำ ก็สามารถแสดงให้เห็น เนื้อหาที่มีใจความกว้าง กินความลึกซึ้ง การใช้สำนวนได้ถูกต้อง จะช่วยให้คำพูดหรือข้อเขียนดูกระจ่างแจ้งและสละสลวยขึ้น ขณะเดียวกัน การศึกษาภาษาจีนจากสำนวนยังมีความสนุกทั้งด้านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และ ความหมายอันลึกซึ้งของสำนวนด้วย

ความ เข้าใจที่ถูกต้องต่อความหมายและที่มาของสำนวนจีน คือกุญแจ ที่จะนำไปสู่การใช้สำนวนจีนให้ถูกต้อง จากนิทานและเรื่องราวต่างๆที่นำ เสนอท่าน นอกจากจะสะท้อนให้เห็นข้อคิดเห็นอันลุ่มลึกและสติภูมิปัญญาของคนจีนในแต่ละ ยุคสมัยแล้ว ที่สำคัญจะช่วยท่านเข้าใจความหมายในสำนวนและวิธีการใช้สำนวนจีน

เรียนรู้สำนวนจีนจะช่วยให้ภาษาจีนของท่านสละสลวยขึ้น

 • ลอบตีเฉินชัง 暗渡陈仓 ( 暗渡陳倉 ) àndùchéncāng
 • อาศัยใต้ชายคาคนอื่น 寄人篱下 (寄人籬下) jìrénlíxià
 • กระต่ายเจ้าเล่ห์มีสามโพรง 狡兔三窟 jiǎotùsānkū
 • วาดมังกรแต้มนัยน์ตา 画龙点睛 ( 畫龍點睛 ) huàlóngdiǎnjīng
 • ขยี้ตามองใหม่ 刮 目 相 看 guāmùxiāngkàn
 • ไม่เรียนไม่มีวิชา 不学无术 (不學無術) bùxuéwúshù
 • นกกระยางสู้กับหอยกาบ 鹬蚌相争(鷸蚌相爭) yùbàngxiāngzhēng
 • นกกระเรียนในฝูงไก่ 鹤立鸡群 ( 鶴立雞群 ) hèlìjīqǘn
 • วีธีเรียนภาษาจีนให้ได้ดี

  ผมว่าเสน่ห์ของภาษาจีนอยู่ที่ ตัวอักษรจีน และการออกเสียง  อักษรจีนนั้นน่าหลงไหลคลั่งไคล้ เธอสวยงาม และมีชีวิตชีวา ไม่งั้นผมคงไม่หลงรักเธอหรอกครับ ผมแอบหลงรักเธอมาหลายปีแล้วครับ (แต่อย่าไปบอกแฟนผมนะครับเดียวงานเข้า) จนคิดว่าจะแต่งงานกับเธอให้ได้  แต่… เธออาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากแต่งงานกับผมก็ได้ ถ้าผมไม่ขยันจีบ ขี้เกียจหรือไม่จริงใจกับเธอ(ฝึกภาษาจีนอย่างไม่ตั้งใจและต่อเนื่อง) ผมต้องแสดงให้เธอเห็นว่าผมรักเธอจริง (ตั้งใจเรียน)  ผมจะต้องรู้จักตัวเธอ(อักษรจีน) ให้ได้ทุกซอกทุกมุม แบบเห็นไส้เห็นพุงกันเลย ผมต้องบอกเธอให้ได้ว่า “ผมรักเธอมากที่สุดในโลก” ถ้าคุณอยากเก่งภาษาจีนล่ะก็ คุณต้องแสดงความจริงใจว่าชอบและรักเธอให้มากๆ(พูดให้ได้) ศึกษาในตัวเธอ(อักษรจีน)และนิสัย(การใช้งาน)ของเธอให้มากๆ นะครับ เคล็ด(ไม่)ลับ มีแค่นี้เอง  ผมจะขออาสาพาคุณไปให้รู้ัจักกับเธอ และขอเธอแต่งงานด้วยให้ได้ ถ้าคุณรักเธอจริงๆ “นั่นคือภารกิจของเรา คนรักอักษรจีน”

  • 学好中文要靠不断的练习。 เรียนภาษาจีนให้ชำนาญนั้นต้องอาศัยการเรียนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง (เข้าทำนองรักจริงหวังแต่ง -จะเกี่ยวกันมั๊ยเนี่ย)

  การเรียนภาษาจีน ก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอร์ ถ้าคุณต่อเพียงแค่ไม่กี่ชิ้น คุณก็ไม่มีวันได้เห็นภาพของโลกอักษรจีน(สาวสวยหรือหนุ่มหล่อที่เต็มไปด้วยความสวยงาม)  แล้วจะมาบอกว่าคุณ “รักฉัน(อักษรจีน)” ได้อย่างไรกัน

  เพื่อแสดงความจริงใจว่า คุณรักเรา(อักษรจีน)จริงให้

  • ลงทะเบียนรับข่าวสารใหม่ๆจากเรา
  • แสดงความเห็น บ่งบอกตัวตนของคุณ เพื่อจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น (ไม่ต้องให้ตบตีกันแล้วค่อยรู้จักกัน อิอิ)

  ขอแนะนำเว็บไซต์พันธมิตร(ชื่อนี้ดูคุ้นยังงัยชอบกล) : www.pasajeen.com ครับ

  การใช้ 跟 กับ 和

  “跟” 与 “和” 用法上有什么区别?

  คำ  跟 [gēn] และ 和 [hé] สองคำนี้มีความถี่ในการใช้บ่อยมาก  มีหลากหลายความหมาย  ขึ้นกับรูปประโยคและหน้าที่ในประโยคนั้น   มักทำให้เกิดความสับสนและไม่กระจ่าง วันนี้เรามาเรียนรู้สองคำนี้แบบง่ายๆ กันนะครับ

  1. 跟 [gēn]

  • 跟 ถ้าใช้เป็นคำเชื่อม จะหมายถึง  “กับ”
  • 跟 ถ้าใช้เป็นนาม หมายถึง “ส้นเท้า”
  • 跟 ถ้าใช้ในรูปกริยา ติดตาม หมายถึง “ตาม”
  • 跟 ถ้าใช้ในรูปกริยา เกี่ยวข้องกับงานแต่ง จะหมายถึง “แต่งงาน”

  2. 和 [hé] คำนี้มีความหมายหลากหลายมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมาย “และ” กับ  “กับ” (งง เหมือนกัน)

  • ใช้ในรูป คำเชื่อม หมายถึง “และ”
  • ใ้้ช้ในรูป บุพบท หมายถึง “กับ”

  跟 [gēn] และ 和 [hé] เมื่อใช้เป็นเชื่อม หรือบุพบท สามารถใช้แทนกันได้

  ตัวอย่างเช่น

  • 我想跟你商量一件事。
  • 我跟你。
  • 跟我学。
  • 跟你对话。
  • 跟我学跟同学的对话。
  • 吃饭和读书。
  • 他们和我们签了合同。

  เรียนภาษาจีน 500 คำ 五百字说华语 (Lesson05)

  格桑梅朵 – 九寨情 (Falling Love with Jiuzhaigou Valley)

  การใช้ 好 hǎo,hào

  วันนี้เรามารู้จักกับคำว่า 好 กับหลากหลายคำอ่านและความหมายกัน

  好 มีด้วยกันสองเสียงคือ hǎo และ hào

  1. ใช้ในเสียงที่อ่านเป็นเสียงสามว่า 好 hǎo

  ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “มาก หรือ มากๆ” เช่นเดียวกับ 很 เช่น

  • 好久นานมาก
  • 好快 เร็วมาก
  • 好慢 ช้ามาก
  • 好多 มากมาย
  • 好爱你 รักเธอมาก
  • 好大声  เสียงดังมาก
  • 好讨厌你 เบื่อเธอมาก
  • 好想你  คิดถึงเธอมาก
  • 好害怕 น่ากลัวมาก
  • 好漂亮 สวยมาก
  • 好舒服  สบายมาก
  • 好半天  นานมาก

  ตัวอย่าง  我好想你。

  ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ดี” หรือ “good”  เช่น

  • 好事 เรื่องดี
  • 好人 คนดี
  • 好心  ใจดี
  • 好感 ความรู้สึกที่ดี

  ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “น่า”

  • 好听 น่าฟัง
  • 好看 น่าดู

  2. ใช้ในเสียงที่ออกเป็นเสียงสี่ว่า  好  hào

  ใช้ 好  hào ในความหมายว่า “ชอบ”

  • 好吃懒做 ชอบกินแต่ขี้เกียจทำ
  • 好为人师 ชอบทำตัวเป็นครูคนอื่น
  • 好事 ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
  • 好客 ต้อนรับแขกอย่างเอื้ออารี

  นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีก เช่น 好色 หมายถึง เจ้าชู้ , 好吧  โอเค, 好吃 อร่อย เป็นต้น

  คำมงคลงานแต่งงาน

  อวยพรงานสมรส贺婚

  • 吉祥  jí xiáng   สิริมงคล
  • 永结同心 yŏng jié tóng xīn รักกันกลมเกลียวตลอดไป
  • 天作之合 ประมาณว่า สวรรค์ส่งมาให้เป็นคู่กัน
  • 新婚燕尔 xīn hūn yàn ěr  ข้าวใหม่ปลามัน
  • 白头偕老 bái tóu xié lǎo ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร
  • 婚姻美满 hūn yīn měi mǎn สมรัก สมรส สุขสมหวัง
  • 天偶佳成 / 天成佳偶 tiān ǒu jiā chéng/tiān chéng jiā ǒu ฟ้าสวรรค์บันดาลให้เป็นคู่ชีวิต
  • 永浴爱河 yǒng yù ài hé  ความรักอยู่คู่ฟ้าดิน
  • 金玉良缘 jīn yù liáng  yuán บุพเพสันนิวาสที่สมบูรณ์พูลสุข
  • 珠联璧合 yǒng  jié tóng xīn  เข้ากันได้เหมือนกิ่งทองใบหยก (ของมีค่าที่ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)
  • 百年好合 bǎi nián hǎo hé  ขอให้รักกันตลอดไป
  • 相亲相爱 xiāng qīn xiāng  ài รักใคร่ซึ่งกันและกัน
  • 钦瑟和鸣 / 如鼓琴瑟 qīn sè hé míng  rú gǔ qín sè  เข้ากันได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งเหมือนเสียงบรรเลงของดนตรี
  • 福禄鸳鸯 fú lù yuān yāng  คู่สร้างคู่สมที่โชคดีใความสุข
  • 花好月圆 / 吉日良辰 huā hǎo yuè yuán/jí rì liáng chén  ฤกษ์งามยามดีของคู่สมรส
  • 心心相印 xīn xīn xiāng yìn  หัวใจตรงกัน จิตใจผูกพันซึ่งกันและกัน
  • 瓜瓞绵绵 guā dié mián mián ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

  อ้างอิงจาก  http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/03/K9057086/K9057086.html


  林子祥 葉蒨文 選擇


  มีเพลง มาฝากด้วยค่ะ ชื่อเพลง 选择 เสวี่ยนเจ๋อ(การเลือก) ขับร้องโดย 林子祥 และ 叶倩文 เพลงนี้ฮิตมากสมัยพ่อแม่ยังรุ่นๆ อยู่ นัยว่านิยมร้องกันตามงานแต่งงานลูกหลานจีนเพราะความหมายดี ทำนองไพเราะกินใจ (ในชีวิตจริงของนักร้องคู่นี้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะได้แต่ง งานอยู่กินกัน)
  แปลคร่าวๆเนื้อเพลงค่ะ

  (男)风起的日子笑看落花 วันเวลาแห่งสายลม ยิ้มชมดอกไม้ร่วง
  (女)雪舞的时节举杯向月 หิมะร่ายรำ ยกจอกชมจันทร์
  (男)这样的心情 อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้
  (女)这样的路 เส้นทางเช่นนี้
  (合)我们一起走过 พวกเราเดินผ่านมาด้วยกัน

  希望你能爱我到地老到天荒 หวังว่าคุณจะรักฉันชั่วฟ้าดินสลาย
  希望你能陪我到海角到天涯 หวังว่าคุณจะอยู่เคียงข้างฉันไปจนสุดหล้าฟ้าเขียว
  就算一切从来我也不会改变决定 ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ ฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
  我选择了你你选择了我喔 ฉันเลือกเธอแล้ว… เธอเลือกฉันแล้ว…

  我一定会爱你到地老到天长 ฉันจะรักเธอตราบชั่วนิรันดร์
  我一定会陪你到海枯到石烂 ฉันจะเคียงข้างเธอจนกว่าทะเลจะแห้งเหือดศิลาสลายเป็นผง
  就算回到从前这仍是我唯一决定 ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ ฉันก็จะตัดสินใจเช่นนี้เท่านั้น
  我选择了你你选择了我 ฉันเลือกเธอแล้ว… เธอเลือกฉันแล้ว…
  这就是我们的选择 นี่คือการเลือกของเราสองคน

  (男)走过了春天走过秋天 ผ่านฤดูกาลต่างๆ ไป
  (女)送走了今天又是明天 พ้นวันนี้ไปก็เป็นพรุ่งนี้
  (男)一天又一天 จากวันพ้นวัน
  (女)月月年年 เป็นเดือน เป็นปี
  (合)我们的心不变 ใจของเราสองไม่เปลี่ยนแปลง

  希望你能爱我到地老到天荒

  希望你能陪我到海角到天涯
  就算一切从来我也不会改变决定
  我选择了你你选择了我喔
  我一定会爱你到地久到天长
  我一定会陪你到海枯到石烂
  就算回到从前这仍是我唯一决定
  * 我选择了你你选择了我
  这是我们的选择

  ——————————————————————————————-

  白头偕老 – อยู่กันจนแก่จนเฒ่า
  天长地久 – ชั่วฟ้าดินสลาย
  百年好合  – ครองรักนิรันดร์
  海枯石烂 , 永不变心 …….จะไม่เปลี่ยนใจจนชั่วฟ้าดินสลาย ( จนกว่าทะเลจะแห้งขอด…หินจะเปื่อยยุ่ย)
  คำอวยพรคู่บ่าวสาว……..恭喜你们喜结良缘
  ยินดีด้วยที่ได้เป็นคู่สร้างคู่สม
   

  祝你们夫妻恩爱…白头偕老
  ขออวยพรให้คู่สมรสรักกันดื่มด่ำ อยู่คู่กันไปจนแก่เฒ่า ผมหงอกขาว( ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร )

  祝你们永远幸福
  ขออวยพรให้คุณทั้งสองมีความสุขตราบนิรันดร

  祝你们生活美满
  ขออวยพรให้คุณทั้งสอง จงมีชีวิตที่งามพร้อมบริบูรณ์

  การใช้ 对不起 duìbùqǐ และ 不好意思 bùhǎoyìsi

  ประโยค 对不起 duìbùqǐ  นั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพราะจะใช้เฉพาะในความหมายว่าขอโทษ(sorry)ในความหมายทั่วๆไป หรือเมื่อทำอะไรแล้วรู้สึกผิด  และถ้าเราเพิ่ม 真 (จริงๆ, really) หรือ 非常 (มากๆ, very) เข้าไปข้างหน้าเป็น 真对不起 และ 非常对不起 ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำให้มากยิ่งขึ้น

  • 对不起,我做错了。
  • 老师,对不起 我 迟到 了。

  ส่วนคำว่า 不好意思 bùhǎoyìsi เป็นคำที่ใช้ในหลายความหมาย ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะสับสนได้ เราสามารถเพิ่ม 真 หรือ 太 หน้าคำ   不好意思 เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับคำได้

  คำนี้มักใช้ในความหมายว่า

  1. ขอโทษ ในความหมายทั่วๆไป ไม่ได้เน้นมาก (ในความหมายนี้ สามารถใช้ 对不起 แทนได้)

  • 不好意思,我 做 错 了。
  • 不好意思,让你久等了。

  2. เกรงใจ เมื่อให้ช่วยหรือทำอะไรบางอย่าง

  • 不好意思,打扰 您 了。
  • 不好意思,麻烦 您一下。
  • 谢谢, 太不好意思 了。

  3. เขินอาย

  • 她被夸得不好意思了。
  • 什么不好意思?她脸皮厚得很。

  儿童节快乐 สุขสันต์วันเด็ก, Happy children’s day

  亲爱的女儿

  今天是儿童节,儿童节是孩子们最喜爱的节日 亲爱的孩子们 我的世界因有你们而精彩。

  พอดีคิดถึงบทเรียนเมื่อสมัยยังเป็นเด็กๆ อยู่ เพราะมีประโยคหนึ่งพูดถึงวันเด็กว่า 儿童节快到了 งานวันเด็กใกล้มาถึงแล้ว…

  爸爸买了玩具来

  几只小小狗

  几只小小马

  小小狗  不会跳

  小小马  不会跑

  妈妈说

  儿童节快到了

  我买玩具送你们

  好不好

  我说。。好 好

  我要狗儿会叫

  我要马儿会跑

  %d bloggers like this: